Follow DECIPHer on Twitter

Don't miss this great opportunity to apply for @WiseStudy Trials Manager @BristolUni before 6 Mar - For more info, click here: decipher.uk.net/tria…

Yesterday

Follow DECIPHer on Twitter

 DECIPHer: Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella lechyd.

Daw DECIPHer ag arbenigwyr blaenllaw at ei gilydd o amrywiaeth o ddisgyblaethau er mwyn mynd i’r afael â materion iechyd y cyhoedd megis diet a maeth; gweithgarwch corfforol; a thybaco, alcohol a chyffuriau, gan ganolbwyntio’n benodol ar ddatblygu a gwerthuso ymyriadau aml-lefel a fydd yn cael effaith ar iechyd a lles plant a phobl ifanc. Mae’r Ganolfan yn ymgysylltu’n bendant â pholisi, arferion a chymunedau defnyddwyr cyhoeddus fel ein rhanddeiliaid, er mwyn trosi canlyniadau’r ymchwil yn ganlyniadau ymarferol.

 Mae DECIPHer yn Ganolfan Rhagoriaeth Ymchwil Iechyd y Cyhoedd Cydweithredu ar Ymchwil Glinigol y Deyrnas Unedig (UKCRC).

Arweinir DECIPHer gan yr Athro Rona Campbell, Prifysgol Bryste, mewn partneriaeth strategol â chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, dan arweiniad yr Athro Simon Murphy, a Phrifysgol Abertawe, a arweinir gan yr Athro Ronan Lyons.

ALPHA

ALPHA

A young people's research advisory group

ALPHA is a research advisory group of young people aged 14-21 who live in South Wales and South West England.

DECIPHer is a strategic partnership between Cardiff, Bristol and Swansea Universities. The Centre is directed by Professor Simon Murphy (Cardiff University) and co-directed by Professor Rona Campbell (University of Bristol) and Professor Ronan Lyons (Swansea University).

Find out more about our people