Nodau

Nod DECIPHer yw cynnal ymchwil fydd yn arwain at welliannau mesuradwy mewn iechyd plant a phobl ifanc, ac mae’n pennu polisïau ac ymyriadau sy’n cael eu mabwysiadu, eu gweithredu a’u cynnal yn rhwydd.

Gan adeiladu ar lwyddiant ei bum mlynedd gyntaf, prif amcanion DECIPHer yn ystod y pum mlynedd nesaf o gyllid fydd datblygu a sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y Ganolfan fel:

  1. llwyfan ar gyfer ymchwil amlddisgyblaethol rhagorol yn rhyngwladol mewn datblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth er mwyn gwella iechyd a lles plant a phobl ifanc a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd;
  2. amgylchedd rhagorol yn rhyngwladol ar gyfer datblygu gyrfa ymchwil gwella iechyd y cyhoedd amlddisgyblaethol;
  3. canolbwynt yng Nghymru a De-orllewin Lloegr ar gyfer cydweithio rhwng academia, polisi, arferion a’r cyhoedd mewn ymchwil gwella iechyd y cyhoedd a fydd yn hyrwyddo i’r eithaf ei berthnasedd, arloesedd, trosiad ac effaith.