Gyrfaoedd

Mae cymuned amlddisgyblaethol DECIPHer yn darparu amgylchedd rhagorol er mwyn i ymchwilwyr iechyd y cyhoedd ym mhob cam o’u gyrfa gael ffynnu.

Yn ogystal ag ymuno â chanolfan ymchwil iechyd y cyhoedd o’r radd flaenaf, mae pob aelod o staff a myfyriwr DECIPHer yn perthyn i un o’n tri sefydliad sy’n lletya: Prifysgol Bryste, Prifysgol Caerdydd neu Brifysgol Abertawe. Mae staff DECIPHer yn elwa ar arbenigedd ac adnoddau unigryw’r brifysgol, ynghyd â pherthnasau cadarn â sefydliadau DECIPHer eraill a rhwydwaith helaeth o bartneriaid polisi ac arferion, a rhaglen meithrin gallu wedi’i theilwra DECIPHer ar gyfer ymchwilwyr. Mae staff DECIPHer hefyd yn rhan o gymuned ehangach sy’n cynnal ymchwil iechyd y cyhoedd o ansawdd uchel, drwy gysylltiadau DECIPHer â Chanolfannau Rhagoriaeth Ymchwil Iechyd y Cyhoedd Cydweithredu ar Ymchwil Glinigol y Deyrnas Unedig (UKCRC).

Bydd pob swydd wag yn cael ei rhestru ar y dudalen hon, yn e-gylchlythyr misol DECIPHer a thrwy ein cyfrif Twitter, @DECIPHerCentre. Mae’r swyddi gwag canlynol ar gael ar hyn o bryd:

Currently, there are no positions available. Please check back in the future, sign up to our e-newsletter or follow us on Twitter to find out when positions become available.