Pobl

Mae DECIPHer yn bartneriaeth strategol rhwng Prifysgolion Caerdydd, Bryste ac Abertawe. Mae’r Ganolfan yn cael ei chyfarwyddo gan yr Athro Rona Campbell a’i chyd-gyfarwyddo gan yr Athro Simon Murphy  a’r Athro Ronan Lyons.

Director

School of Social Sciences, Cardiff University
029 208 79144

Co-Directors

School of Social and Community Medicine, University of Bristol
+44 (0)117 928 7363
Centre for Health Information, Research and Evaluation, Swansea University
+44 (0)1792 513484

  • Cardiff
  • Bristol
  • Swansea

Caerdydd

Cardiff University Logo

Mae DECIPHer ym Mhrifysgol Caerdydd yn grŵp aml- a rhyngddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad a gwerthusiad pragmataidd o ymyriadau cymhleth cynaliadwy er mwyn gwella iechyd a lles plant a phobl ifanc, a lleihau anghydraddoldebau iechyd. Mae perthnasau cydweithredol cryf â pholisi ac arferion yn hyrwyddo i’r eithaf berthnasedd, arloesedd, trosiad ac effaith ymchwil DECIPHer yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Centre Co-Director

Academic staff

Director of Health Improvement PHW and DECIPHer Collaborator
+44 (0)29 2087 9609
Research Associate - Community Trials
029 225 10090
Professor and Hon. Consultant in Dental Public Health
Professor of Health Sciences Research
Public Involvement Officer
02920 687 218
Professor of Operational Research
Research Associate, Public Health Improvement Research Network
029 208 75184
Professor of Medical Statistics and Trial Design
Senior Clinical Lecturer and Honorary Consultant in Dental Public Health
+44 29207 45490
DECIPHer - CASCADE Research Associate
029 225 10098
Research Associate
029 206 87908
Senior Lecturer in Social Sciences and Health
02920 879106
Professor, Applied Clinical Research
School Health Research Network Manager
029 20 874 739
Associate Director, South East Wales Trials Unit
Research Fellow in Public Health
029 20 870 216
Vice-Dean of Innovation & Engagement, Professor of Oral and Maxillofacial Surgery
Professor, Institute of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences
Lecturer in Public Health
029 20 687 054
Research Associate
029 225 10085

Administrative support

Research Network Administrator
+44 29 20 876638
Knowledge Exchange and Research Coordinator
029 225 10089
WISE Specialist Research Administrator
02920 876122
Centre Manager
+44 (0)29 208 79052
PA and Executive Officer
029 225 10094

PhD students

High caffeine energy drinks: Prevalence and Opportunities for interventions
+44 29225 10175
Healthy Eating and Lifestyle in Pregnancy (HELP): an evaluation of the effect of a pregnancy weight management intervention on maternal and baby outcomes at 2 years following birth
Pupil Engagement in Research and Intervention Development in Primary Schools
Exploring the use of electronic-cigarettes among young people in Wales: mixed method case-study research
029 225 10092
Understanding Secondary Effects of Parental Alcohol Use on Young People’s Health and Educational Outcomes
029 255 10081
Development of a new school-based intervention to prevent youth alcohol, tobacco and drug use
029 208 79161
Understanding the Role of Schools in Students’ Self-harming Behaviours: Developing System-level Prevention and Intervention
02920 874 160
Development of Methodological Guidance for the Coproduction of Health Interventions: Targeting wellbeing in secondary schools to prevent mental health issues
Developing ecological-systems approaches to infant feeding policy
029 225 10082
Promoting the utilization of health improvement evidence by schools: Knowledge Translation (KT) intervention development in Welsh secondary schools
How does the transition to secondary school shape young people’s mental health and wellbeing? Informing the development of a theoretically-driven intervention
029 225 10087
Peer moderating and mediating effects upon parent-child relationships, school connectedness and adolescent substance use
029 225 10080

Bryste

Mae DECIPHer ym Mhrifysgol Bryste yn grŵp ymchwil aml- a rhyngddisgyblaethol â diddordeb penodol mewn: atal niwed rhag ymddygiadau aml-risg mewn plant a phobl ifanc; ysgolion fel lleoliad ar gyfer hyrwyddo iechyd; atal gordewdra a hyrwyddo gweithgarwch corfforol a bwyta’n iach; hyrwyddo iechyd rhywiol; atal camddefnyddio sylweddau; ac atal hunanladdiad a hyrwyddo lles emosiynol.

Centre Director

Professor of Public Health Research
+44 (0)117 928 7363

Academic staff

Senior Research Associate in Mixed Methods
+44 (0) 117 928 7223
Senior Lecturer in Medical Statistics
Clinical Lecturer in Palliative Medicine
+44 (0) 117 928 7318
Trial Coordinator - NAP SACC UK
+44 (0) 117 928 7308
Professor of Physical Activity and Public Health
Professor of Epidemiology and Drug Misuse
Consultant Senior Lecturer in Genitourinary Medicine
Professor of Paediatric Physical Activity and Public Health
Acting Bristol Centre Co-Director and Research Fellow
Professor in Clinical Epidemiology and Primary Care
Reader in Physical Activity and Public Health
Head of HSR Division and Professor of Medical Statistics and Epidemiology
Senior Lecturer in Epidemiology and Public Health Research
Research Associate: Multiple Risk Behaviours
+44 (0) 117 33 14011

Administrative support

DECIPHer Administrator
+44 (0)117 3314566

PhD students

Youth mentoring: factors influencing effectiveness of youth mentoring programmes and assessment of outcomes
An exploration of the relationship between multiple risk behaviour and health inequalities in young adulthood

Abertawe

swansea-university

Mae DECIPHer ym Mhrifysgol Abertawe yn grŵp aml- a rhyngddisgyblaethol ag arbenigedd penodol yn y defnydd o ddata gweinyddol cysylltiedig ar gyfer ymchwil poblogaeth. Mae ymchwilwyr DECIPHer ym Mhrifysgol Abertawe yn canolbwyntio ar ryngberthynas iechyd ac addysg, gyda diddordeb arbennig mewn gweithgarwch corfforol, anafiadau, iechyd meddwl, ac ymchwil gofodol. Mae gan y grŵp arbenigedd mewn cloddio data i ddeall perthnasau cymhleth mewn ffynonellau data lluosog, ac mae’n gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion a gwasanaethau lleol i ddatblygu ymyriadau sy’n berthnasol i bolisïau.

Centre Co-Director

Clinical Professor of Public Health
+44 (0)1792 513484

Academic staff

Administrative support

Secretarial Assistant
+44 (0)1792 513485
Personal Assistant to Professor Ronan Lyons

PhD students

Does the relative density of fast food outlets near to schools affect childhood obesity?
Phase 1-interventions for Childhood Obesity (PICO) 
Identifying risk factors for unintentional house fire incidents, injuries and deaths