Cynnwys y Cyhoedd

Un o werthoedd craidd DECIPHer yw y dylai plant, pobl ifanc, a’u gofalwyr a rhieni fod yn rhan weithredol o’r broses ymchwil. Mae ein gwaith ymchwil yn cael ei wneud gyda’r cyhoedd, yn hytrach nag iddynt neu arnynt.

Mae gwaith cynnwys y cyhoedd DECIPHer yn canolbwyntio ar ALPHA (Advice Leading to Public Health Advancement), ein grŵp cynghori ymchwil o bobl ifanc 14-121 oed. I gael gwybod mwy am ALPHA, trowch at ein tudalennau ar gyfer pobl ifanc neu ar gyfer ymchwilwyr ac ymarferwyr. Rydym hefyd yn gweithio gyda phlant iau, cleifion a defnyddwyr gwasanaethau, ac aelodau eraill o’r cyhoedd.

Mae ein Swyddog Ymchwil Cynnwys Pobl Ifanc llawn amser yn cydlynu cynnwys y cyhoedd drwy’r ganolfan ymchwil, ac yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth i ymchwilwyr a’r cyhoedd. Goruchwylir cyfeiriad strategol ein gwaith cynnwys y cyhoedd gan Grŵp Llywio Cynnwys y Cyhoedd, o academyddion ac ymarferwyr ag arbenigedd mewn cynnwys y cyhoedd.