Ymchwil

Nod ymchwil DECIPHer yw gwella iechyd a lles plant a phobl ifanc, drwy ddeall y dylanwadau allweddol ar wahanol lefelau (megis unigol, cymuned a pholisi). Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth er mwyn hybu iechyd da a lleihau anghydraddoldebau iechyd.

Mae ein gwaith wedi’i drefnu yn bedair rhaglen ymchwil:

Mae ymchwil DECIPHer yn canolbwyntio ar dri maes blaenoriaeth cyffredinol sy’n ymwneud ag iechyd plant a phobl ifanc:

Oss ydych yn ymgymryd ag ymchwil sy’n ymwneud ag un o bedair rhaglen ymchwil neu dri maes blaenoriaeth DECIPHer, gallai eich prosiect fod yn gymwys i gael ei fabwysiadu neu ei gysylltu â DECIPHer. I gael gwybod mwy ynglŷn â sut i gydweithredu â DECIPHer drwy fabwysiadu a chysylltu, gweler y dudalen ‘Working with DECIPHer‘.

Am wybodaeth ynglŷn ag ymchwil PhD yn DECIPHer, ewch i’r dudalen ‘PhD research’.