Dulliau gwerthuso ymyriadau cymhleth

Mae ymchwil yn y rhaglen hon yn canolbwyntio ar ddod â dulliau ymlaen i ddatblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth. Mae’r ymchwil hwn yn canolbwyntio ar ddefnyddio hap-dreialon a dulliau gwerthuso eraill o ansawdd uchel i gynhyrchu tystiolaeth drylwyr sy’n ddefnyddiol i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau am iechyd y cyhoedd. Arweinir y rhaglen hon gan Dr Graham Moore ym Mhrifysgol Caerdydd.

Nod y rhaglen ymchwil hon yw gwella dyluniad a chysyniadu ymyriadau a’u gwerthusiadau. Cyflawnir hyn drwy ddatblygu theori gweithredu a rhaglenni, ac offer methodolegol i ddeall, damcaniaethu a phrofi cydrannau ymyriadau aml-lefel a’r ffyrdd maent yn rhyngweithio.

Mae’r canlynol yn brosiectau a fabwysiadwyd gan DECIPHer yn y rhaglen ymchwil hon: