Cysylltu data ac arbrofion naturiol

Mae’r rhaglen hon yn canolbwyntio ar gysylltu data o ffynonellau gwahanol, a chynnal ‘arbrofion naturiol’, i wella ein dealltwriaeth o benderfynyddion iechyd y boblogaeth. Mae ymchwil yn y rhaglen hon yn anelu at wneud y defnydd gorau o’r data presennol, megis data arferol o arolygon poblogaeth, sy’n caniatáu gwerthuso ymyriadau heb fod angen ymgymryd â’r ymarfer drud o gasglu data newydd. Arweinir y rhaglen hon gan yr Athro Ronan Lyons ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae’n gweithio’n agos â’r Ganolfan Gwella Iechyd y Boblogaeth trwy Ymchwil e-Gofnodion (CIPHER).

Mae’r canlynol yn brosiectau a fabwysiadwyd gan DECIPHer yn y rhaglen ymchwil hon: