Ymddygiadau aml-risg ymhlith plant a phobl ifanc

Mae’r rhaglen hon yn archwilio ymddygiadau aml-risg mewn pobl ifanc, a’r ffactorau sy’n dylanwadu arnynt. Ei nod yw datblygu ymyriadau i leihau’r ymddygiadau risg hyn a mynd i’r afael â’u hachosion. Arweinir y rhaglen gan yr Athro Rona Campbell ym Mhrifysgol Bryste.

Mae’r canlynol yn brosiectau a fabwysiadwyd gan DECIPHer yn y rhaglen ymchwil hon: