CYSYLLTIADAU RHYNGWLADOL 2016 – 2017

Mehefin 2017


Ymweliadau

Rhoddodd Dr Sara Long gyflwyniad ar Rwydwaith Ymchwil Iechyd (SHRN) yn 6ed Gynhadledd y Gymdeithas Ryngwladol ar Ddangosyddion Plant ym Montreal.

Cyflwynodd Sara hefyd ar SHRN yng nghyfarfod rhyngwladol ‘Astudiaeth Ymddygiad Iechyd Ymhlith Plant Oedran Ysgol‘ yn Bergen.

Cyflwynodd Jordan Van Godwin a Dr Jemma Hawkins ar yr astudiaeth GMI-ALC yn y Gynhadledd Ryngwladol o Gyfweliadau Ysgogiadol (ICMI) yn Philadelphia.

Yn 6ed Gynhadledd y Rhwydwaith Ewropeaidd am Gymhwysedd Cymdeithasol ac Emosiynol yn Stockholm, cyflwynodd Dr Rhiannon Evans ar WISE ac ysgolion a hunan-niweidio a hunanladdiad ymhlith plant a phobl ifanc

Gorffennaf 2017

Ymweliadau

Cyflwynodd Dr Rhiannon Evans ar ysgolion a hunan-niweidio a hunanladdiad ymhlith plant a phobl ifanc yng Nghyngres y Byd XXIX IASP y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Atal Hunanladdiad, yn Kuching, Malaysia.

Aeth Dr Graham Moore i gyfarfod yng Ngenefa a drefnwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd fel rhan o’r broses o adolygu’r defnydd o dystiolaeth a chydblethu tystiolaeth wrth ffurfio canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd.

Cyflwynodd yr Athro Sarah Rodgers ar ‘Dwysedd allyriadau alcohol a derbyniadau i’r ysbyty am anaf sy’n gysylltiedig ag alcohol: astudiaeth garfan electronig sy’n gysylltiedig â chofnodion’ yng Nghynhadledd IMGS yn Angers, Ffrainc. Gwnaeth y cyflwyniad hwn ledaenu’r dulliau a’r canlyniadau a oedd â ffocws methodolegol daearyddol o astudiaeth CHALICE.

Dyfarniadau a chydnabyddiaeth

Dechreuodd Dr Jeremy Segrott (Cymrawd Ymchwil DECIPHer) swydd Llywydd Cymdeithas Ewrop ar Ymchwil Atal (EUSPR). Mae etholiad Dr Segrott yn Llywydd wedi cynnig cyfleoedd pwysig i hyrwyddo gwaith DECIPHer i gynulleidfa ryngwladol.

Dewislen