2017 – 2018

Medi 2017


Ymweliadau


Rhoddodd y Myfyriwr PhD DECIPHer Luke Midgely gyflwyniad Ymchwilydd ar Ddechrau Gyrfa ar ei astudiaeth o bolisïau camddefnyddio sylweddau ysgolion yng nghynhadledd EUSPR 2017 yn Fiena, yn seiliedig ar y dadansoddiad ansoddol a gynhaliodd ar gyfer ei draethawd ymchwil doethurol.

Tachwedd 2017

Ymweliadau

Yng nghynhadledd EPH yn Stockholm, cyflwynodd Dr Kelly Morgan ganfyddiadau prosiect SHEP 2016 a chyflwynodd Dr Jemma Hawkins ar astudiaeth PACERS.

Bu Dr Graham Moore yn aelod o’r Pwyllgor Gwerthuso Gwyddonol yn Sefydliad Canser Cenedlaethol Ffrainc yn Bordeaux.

Rhagfyr 2017

Ymweliadau

Teithiodd Dr Sara Long i Brifysgol Renmin Tsieina yn Beijing i gyflwyno ei hymchwil ar arolwg SHRN a’i phrosiectau cysylltu data.

Ymwelodd Dr Hannah Littlecott â Phrifysgol Peking yn Beijing i gymryd rhan mewn rhaglenni addysgu ac ymgynghori.

Bu Dr Jemma Hawkins mewn gweithdy ar ‘Feddwl ar sail Systemau a Dulliau ar Sail Lleoedd ar gyfer Dinasoedd Iachach ym Malaysia’ yn Penang, Malaysia.

Ionawr 2018

Ymwelwyr

Croesawodd DECIPHer Caroline Kim, ymchwilydd ar leoliad ymchwil o Brifysgol Northeastern yn Boston, a fu’n cefnogi amrywiaeth o brosiectau ymchwil ar draws DECIPHer.

Chwefror 2018

Ymweliadau

Cyfarfu Dr Britt Hallingberg ag ymchwilwyr sy’n gweithio ym maes atal defnyddio sylweddau yn y Ganolfan Ymchwil Seiciatreg yn Sefydliad Karolinska yn Sweden.

Ymwelwyr

Croesawodd DECIPHer rai gwesteion tymor hirach: Nina Bartelink, myfyriwr PhD o Brifysgol Maastricht yn yr Iseldiroedd, a Torill Rotevatn, myfyriwr PhD o Brifysgol Aalborg yn Nenmarc. Gellir darllen papur ar y fenter ‘Ysgol Gynradd Iach y Dyfodol’ (HPSF) a ysgrifennodd Nina tra roedd hi gyda ni yma.

Mawrth 2018

Ymweliadau

Cwblhaodd Dr GJ Melendez-Torres arhosiad pythefnos yn Ysgol Polisi Cyhoeddus Lee Kuan Yew ym Mhrifysgol Genedlaethol Singapore, lle bu’n addysgu myfyrwyr ôl-raddedig am ddulliau gwerthuso a synthesis cymhleth.

Ebrill 2018

Ymweliadau

Enillodd Britt Hallingberg Gymrodoriaeth Symudedd Erasmus gydag ymweliad wythnos o hyd â Phrifysgol Palacký Olomouc yn y Weriniaeth Tsiec, lle bu’n cydweithio ag aelodau’r Gyfadran Diwylliant Corfforol ar astudiaethau yn ymwneud â gweithgareddau hamdden ac iechyd wedi’u trefnu.

Mehefin 2018

Ymweliadau

Ymwelodd yr Athro Simon Murphy â Phrifysgol Aalborg yn Nenmarc i rannu dysgu am y Rhwydwaith Ymchwil Gwella Iechyd y Cyhoedd (PHIRN).

Gorffennaf 2018

Ymweliadau

Ymwelodd GJ â CRONICAS yn Universidad Peruana Cayetano Heredia yn Lima, Periw i ddatblygu sgiliau dulliau adolygu systematig ac archwilio cydweithrediadau posibl yn ymwneud ag iechyd glasoed.

Awst 2018

Ymweliadau

Ymwelodd GJ â Phrifysgol Stellenbosch yn Ne Affrica i ddatblygu cydweithrediadau gyda chydweithwyr yn Ymchwil Atal ar gyfer Iechyd y Gymuned, y Teulu a Phlant, yn dilyn eu gwaith yn cynorthwyo i ddatblygu canllaw Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer iechyd glasoed.

Dewislen