[us_page_title align=”center” description=”1″]

Medi 2018

Ymweliadau

Cyflwynodd Jemma Hawkins a Graham Moore yn y ddegfed Gynhadledd Ewropeaidd a Fforwm Rhyngwladol IUHPE ar gyfer Ymchwil Hybu Iechyd yn Norwy.

Ymwelwyr

Yn ystod hydref 2018, croesawom ni wynebau cyfarwydd o Brifysgol Aalborg Denmarc: Dychwelodd Dr Karin Aagaard, Athro Cynorthwyol mewn Nyrsio ac Iechyd y Cyhoedd, a Charlotte Overgaard, Athro Cysylltiol mewn Epidemioleg, i ailddechrau gweithio gyda Dr G.J. Melendez-Torres a Dr Jemma Hawkins.

Gwnaeth Jesse Smith, myfyriwr a raddiodd eleni o Brifysgol Talaith Mississippi gais llwyddiannus am Gymrodoriaeth Fulbright a dechreuodd ei ymchwil yn DECIPHer ym mis Medi 2018.

Dechreuodd Jane Nielsen, myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Aalborg, ei lleoliad ysgolhaig ymweliadol dros dri mis yn DECIPHer ym mis Medi 2018.

Mae Lauren Carpenter yn Gymrawd Ymchwil ac yn fyfyriwr PhD gyda Rhaglen Iechyd a Lles Plant Jack Brockhoff, Ysgol Iechyd y Boblogaeth a Byd-eang ym Mhrifysgol Melbourne yn Awstralia. Bu’n ymweld ag ymchwilwyr yn DECIPHer Caerdydd i drafod ei hymchwil.

Tachwedd 2018

Ymweliadau

Cyflwynodd Kelly Morgan ganfyddiadau o’i chymrodoriaeth ar atgyfeirio ymarfer corff a data ar ddefnydd pobl ifanc sy’n byw yng Nghymru o ddiodydd ynni yn 11eg Gynhadledd Iechyd Cyhoeddus Ewrop yn Ljubljana, Slofenia.

Aeth Simon Murphy i gyfarfod SHE (Ysgolion ar gyfer Iechyd yn Ewrop)-HSBC yn Copenhagen i gychwyn prosiect mewn nifer o wledydd peilot, lle gall ysgolion ddefnyddio gwybodaeth data HBSC i fesur iechyd a lles sy’n gysylltiedig â chyd-destun yr ysgol.

Bu Graham Moore yn aelod o’r Pwyllgor Gwerthuso Gwyddonol yn Sefydliad Canser Cenedlaethol Ffrainc yn Bordeaux.

Ymwelwyr

Ymunodd Fatma Avsar, o Brifysgol Gazi yn Ankara, Twrci, â ni fel ymwelydd academaidd, dan oruchwyliaeth Graham Moore. Gallwch ddarllen ei blog yma.

Chwefror 2019

Ymweliadau

Aeth Simon Murphy i ‘Dylanwadu ar Ymddygiadau drwy Wyddoniaeth: Safbwyntiau’r DU-Ffrainc’ ym Mhreswylfa Llysgennad Prydain ym Mharis. Cyflwynodd ar wyddoniaeth ymddygiadol a pholisi yn y DU.

Aeth Simon hefyd i weithdy SHE-HSBC yn Copenhagen, gan gyflwyno data SHRN yn mesur iechyd a lles pobl ifanc.

Mawrth 2019

Cwrs Byr

Cyflwynwyd y cwrs byr yn y Karolinska Institutet yn Stockholm.

Ymwelwyr

Ymwelodd Lena Hohwü, o Brifysgol Aarhus yn Nenmarc, â DECIPHer am fis. Darllenwch ei myfyrdodau yma.

Ebrill 2019

Y Cyfryngau

Cafodd Graham Moore ei gyfweld gan y cyfryngau yn Seland Newydd, Awstralia ac UDA i drafod canfyddiadau papur o astudiaeth a ariannwyd gan NIHR ar e-sigaréts, dan arweiniad Britt Hallingberg.

Mehefin 2019

Ymwelwyr

Helpodd Ani Movsisyan, o Brifysgol Ludwig Maximilian München, i addysgu’r Cwrs Byr.

Ymweliadau

Aeth yr Athro Simon Murphy i gyfarfod Grŵp Ymchwil SHE ym Mhrifysgol Gwlad yr Iâ, Reykjavic, 19 – 21 Mehefin 2019.

Cyflwynodd Britt Hallingberg ei hymchwil yng Nghynhadledd ISBNPA ym Mhrâg.

Gorffennaf 2019

Cwrs byr

Cyflwynodd Graham Moore a Jemma Hawkins y cwrs Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Iechyd Cyhoeddus Cymhleth i Sefydliad y Frenhines Rania ar gyfer Addysg a Datblygu yn Aman, yr Iorddonen.

Cynigion a chydweithio rhyngwladol

Mae DECIPHer yn parhau i gynnal cysylltiadau cryf â chydweithwyr ym Mhrifysgol Ludwig-Maximilian ym München. Roedd yr Athro Eva Rehfuess yn gyd-ymgeisydd ar grant llwyddiannus dan arweiniad DECIPHer i’r MRC. Mae Lisa Pfadenhauer hefyd yn gyd-ymchwilydd ar hwn. Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid ym Mhrifysgol Aalborg gyda golwg ar gyfleoedd ar gyfer cyd-ariannu.

Dyfarnwyd cyllid i Dr Jeremy Segrott o Gronfa Sbarduno Cydweithio Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd i ddatblygu ymchwil newydd gyda Dr Jonathan Pettigrew, Prifysgol Talaith Arizona, UDA. Nod y cydweithio oedd datblygu gwaith ar y cyd, gan gynnwys cyhoeddiadau ac ymgeisio am grantiau i archwilio ymyriadau sy’n cysylltu systemau lluosog, gan ganolbwyntio’n benodol ar gysylltiadau rhwng ysgolion a theuluoedd.

Dewislen