Hydref 2019

Ymwelodd Rhiannon Evans â Phrifysgolion Aarhus ac Aalborg yn Nenmarc, gan addysgu dulliau ymchwil DECIPHer yng nghwrs PhD Prifysgol Aarhus ar ymyriadau cymhleth. Siaradodd hefyd â Chymdeithas Seicoleg Denmarc.

Cynhaliodd Graham Moore, Rhiannon Evans, Jemma Hawkins ac Emily Lowthian y Cwrs Byr ym Mhrifysgol Stellenbosch yn Capetown. Darllenwch am eu profiadau ym mlog Emily.

Tachwedd 2019

Cynhaliwyd y Cwrs ByrCyrsiau Byr yng Ngholeg Prifysgol Cork, Iwerddon gan Graham Moore, Rachel Brown a Jemma Hawkins.

Mai 2020

Addasodd Jemma Hawkins a Graham Moore i gyfyngiadau Covid-19 drwy gynnal eu cwrs doethurol pythefnos o hyd Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth o bell: Gweithredu effeithiol i 19 o fyfyrwyr PhD yn Sefydliad Karolinska yn Stockholm. Cefnogodd Rhiannon Evans a Rachel Brown y dysgu.

Mehefin 2020

Mynychodd Jeremy Segrott gyfarfod ar-lein Grŵp Ymchwil Ysgolion ar gyfer Iechyd yn Ewrop, lle trafodwyd ymchwil iechyd ysgolion, gweithgareddau’r Grŵp Ymchwil, a sefyllfa COVID-19.

Siaradodd Rachel Parker yng Nghynhadledd Flynyddol ISSS (Cymdeithas Ryngwladol Astudio Hunan-Anafiadau). Bwriadwyd cynnal y gynhadledd yn Fiena ond cafodd ei chynnal ar-lein. Teitl ei chyflwyniad oedd: Rheoli’r risg bosibl o niwed i gyfranogwyr disgyblion ysgol uwchradd mewn ymchwil ymyrraeth atal hunan-niwedio ymysg y glasoed. Enghraifft o gynllun diogelwch ymchwil llwyddiannus mewn ysgolion ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru. Gallwch ddarllen am ei phrofiad yma.

Gorffennaf 2020

Rhoddodd Rhiannon Evans gyflwyniad ar-lein yng Nghynhadledd Ymchwil y Gymdeithas Atal ym mis Gorffennaf. Bwriadwyd ei chynnal yn Vancouver. Trafododd y Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (SHRN) a chanllawiau ar sut i addasu.

 

Dewislen