Tachwedd 2020


Bu Graham Moore a Jemma Hawkins yn cyflwyno mewn colocwiwm ar-lein ym Mhrifysgol Bremen. Teitl cyflwyniad Graham oedd Adapting Interventions for New Contexts: The ADAPT Guidance a theitl Jemma oedd Co-Producing Public Health Interventions.

Dewiswyd papur Kelly Morgan Sources of potential bias when combining routine data linkage and a national survey of secondary school-aged children: a record linkage study yn un o’r crynodebau uchaf eu sgôr yng Nghynhadledd y Rhwydwaith Cysylltu Data Poblogaeth Rhyngwladol (IPDLN) yn Awstralia. Gwnaeth Kelly gyflwyniad byw a chaiff y crynodeb ei gyhoeddi mewn rhifyn arbennig o’r International Journal of Population Data Science.

Roedd crynodeb Kelly, Engaging Patients in Physical Activity: Adherence to the National Exercise Referral Scheme in Wales and Beyond hefyd yn gyflwyniad ar alw yn y gynhadledd.

Hydref 2020


Siaradodd Jemma Hawkins yng Nghynhadledd Ymchwil Effeithiolrwydd Flynyddol y Ffindir, a drefnwyd gan rwydwaith ymchwil Tŷ Effeithiolrwydd’ Prifysgol Dwyrain y Ffindir. Teitl sgwrs Jemma oedd ‘Considerations for evaluating complex interventions in complex systems

Aeth Jeremy Segrott a Peter Gee i gynhadledd rithiol a chyfarfod aelodau EUSPR. Cynhalion nhw weithdy cyn-gynhadledd ar gynnwys aelodau o’r cyhoedd wrth gynllunio gwyddoniaeth atal. Hefyd cynhaliodd Jeremy sesiwn ar fagu plant yn ystod COVID-19 gyda Ina Koning (Prifysgol Utrecht).

Bu Dr Rachel Brown a Dr Rhiannon Evans yn addysgu fersiwn ar-lein wedi’i haddasu ar eu cwrs dulliau parhaus ynghylch Gwerthuso Prosesau i gydweithwyr o Brifysgol Aalborg, Denmarc. Cynhaliodd Peter Gee sgwrs ar gyfranogiad defnyddwyr hefyd. Gellir darllen mwy am y digwyddiad hwn yma.

Aeth Rachel Parker i gyfarfod busnes rhithiol o is-adran Adran Astudiaethau Hunanladdiad ac Atal Hunanladdiad Cymdeithasau Seiciatrig Ewrop (EPA-SSSP). Roedd y ffocws ar ar gynllunio prosiectau yn y dyfodol sy’n helpu i asesu ac ymdrin â’r heriau presennol mewn astudiaethau hunanladdiad ac atal hunanladdiad sy’n deillio o’r argyfwng Covid-19 byd-eang presennol.

Prosiectau Cydweithredol


Mae Hannah Littlecott wedi derbyn swydd ran amser dros dro yn gweithio gyda’r Athro Eva Rehfuess yn LMU Munich. Bydd y prosiect, a fydd yn rhedeg tan fis Mawrth 2021, yn datblygu ecosystem tystiolaeth ar gyfer COVID-19. Bydd yn cynnal nifer o adolygiadau cyflym yn canolbwyntio ar gamau i atal lledaeniad COVID-19 mewn gwahanol leoliadau.

Dewislen