Mae DECIPHer yn dod ag arbenigwyr blaenllaw o amrywiaeth o ddisgyblaethau ynghyd i fynd i’r afael â materion iechydy cyhoedd gan gynnwys lles aciechyd meddwl, perthnasau cymdeithasol cadarnhaol, diet a maeth, ymarfer corfforol, ynghyd â thybaco, alcohol a chyffuriau. Maent yn canolbwyntio’n benodol ar ddatblygu a gwerthuso dulliau system aml-lefel, a fydd yn cael effaith ar iechyd a lles plant a phobl ifanc.

null

Rhwydweithiau ymchwil gwella iechyd y cyhoedd

null

Newyddion a flog

null

Ymchwil

null

Cyrsiau Byr

Ein Ffrwd Twitter

Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr ebostio

Fill out this field
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.
Fill out this field
23 - 5 = ?
Enter the equation result to proceed
Dewislen