Mae DECIPHer yn dod ag arbenigwyr blaenllaw o amrywiaeth o
ddisgyblaethau ynghyd i fynd i’r afael â materion iechydy cyhoedd gan gynnwys lles aciechyd meddwl,
perthnasau cymdeithasol cadarnhaol, diet a maeth, ymarfer corfforol,
ynghyd â thybaco, alcohol a chyffuriau.
Maent yn canolbwyntio’n benodol ar ddatblygu a gwerthuso dulliau system aml-lefel,
a fydd yn cael effaith ar iechyd a lles plant a phobl ifanc.

Sylwch ein bod yn gweithio ar fersiwn Gymraeg o’r wefan hon, ond oherwydd Covid-19,
mae hyn yn cael ei oedi. Os hoffech gael unrhyw ran o’r wybodaeth
ar y wefan hon yn Gymraeg, e-bostiwch olsonc@cardiff.ac.uk
a byddwn yn ei chael atoch cyn gynted â phosibl.

 

null

Rhwydweithiau ymchwil gwella iechyd y cyhoedd

null

Newyddion a flog

null

Ymchwil

null

Cyrsiau Byr

Ein Ffrwd Twitter

Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr ebostio

Fill out this field
Rhowch gyfeiriad e-bost dilys.
Fill out this field
20 + 14 = ?
Enter the equation result to proceed
Dewislen