Effaith

Mae’r astudiaethau achos hyn yn amlygu dull DECIPHer o weithio mewn
partneriaethau a chyd-gynhyrchu, sy’n gwella perthnasedd astudiaethau i bolisïau,
ymarfer a’r cyhoedd, ac yn cryfhau llwybrau tuag at effeithiau.

 

DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

CHETS II: Cysylltiad plant â mwg ail-law mewn mannau ‘preifat’

CHETS II: Cysylltiad plant â mwg ail-law mewn mannau ‘preifat’ Mae DECIPHer wedi gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru ar ostwng y drwg y mae mwg…
DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Y RHWYDWAITH YMCHWIL IECHYD MEWN YSGOLION

Beth yw’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion? Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion (y Rhwydwaith) yn dwyn ynghyd ysgolion uwchradd ac ymchwilwyr academaidd, llunwyr polisïau…
Dewislen