Ein gwaith

Mae DECIPHer yn sicrhau bod cymunedau academaidd, polisi, ymarfer a defnyddwyr
yn cyd-gynhyrchu, cynnal ac yn trosi ymchwil gwella iechyd er mwyn gwella iechyd
y boblogaeth a lleihau anghydraddoldebau.
Rydym yn canolbwyntio ar ystod eang o faterion sy’n ymwneud
ag iechyd y cyhoedd ar gwrs bywyd, gan gynnwys iechyd
meddwl ac ymddygiad sy’n gysylltiedig ag iechyd,
gyda phwyslais penodol ar ddatblygu, gwerthuso a gweithredu
polisïau ac ymyriadau er mwyn gwella bywydau
plant a phobl ifanc.

Strwythur Llywodraethu

Unrhyw gwestiynau?

Dewislen