Fersiwn ar-lein cwrs byr Mehefin DECIPHer 2021: Arloesedd Methodolegol ym maes Gwyddoniaeth Ymyrraeth Iechyd Cyhoeddus: Datblygu, Gwerthuso ac Addasu

Archebion ar gau.

Dyddiad y Cwrs: 9, 10,11 Mehefin 2021

Ffi’r cwrs: £300 (Os oes angen anfoneb arnoch, codwch ‘rif archeb’ cyn cadw lle.)

Cynhelir y cwrs hwn ar Microsoft Teams (ni fydd angen cyfrif arnoch)

Yn lle gallu cyflwyno ein cwrs byr arferol 5 diwrnod o hyd wyneb yn wyneb, rydym wedi paratoi cwrs ar-lein byrrach sy’n canolbwyntio ar arloesiadau methodolegol yn y ffordd y mae ymyriadau iechyd cyhoeddus yn cael eu datblygu, eu gwerthuso a’u haddasu.

Mae’r tri gweithdy hanner diwrnod yn rhoi cyfuniad o sylfaen ragarweiniol mewn cymhlethdod ac ymyrraeth iechyd cyhoeddus gan edrych yn ddyfnach ar feysydd pwnc arbenigol sy’n ymwneud â chynnwys y cyhoedd a chanllawiau newydd ar gyfer addasu ymyriadau. Bydd y dull cyflwyno yn cynnwys sesiynau a addysgir a thrafodaethau rhyngweithiol, a chaiff pob cynrychiolydd y cyfle hefyd i drefnu ymgynghoriad unigol gydag arbenigwr DECIPHer i drafod cyngor sy’n gysylltiedig â’u maes gwaith penodol.

Ar gyfer pwy mae hyn?
Ymchwilwyr, myfyrwyr PhD, ymarferwyr a llunwyr polisïau. Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.

Rhagofynion
Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol neu ddealltwriaeth o ddatblygu ymyriadau.

Gysylltu
Byr, drwy gysylltu â Zoe MacDonald: macdonaldz@caerdydd.ac.uk

Diwrnod 1 – Dydd Mercher 9 Mehefin 12-3pm (GMT+1)

Egwyddorion ar gyfer datblygu, gwerthuso a gweithredu ymyriadau mewn systemau cymhleth

Dr Jemma Hawkins

Dr Honor Young

Dr Kelly Morgan

Yr Athro Graham Moore

Trosolwg o’r cynnwys:

 • Cyflwyniad i’r cwrs
 • Diffinio ymyriadau a systemau cymhleth
 • Beth mae cymhlethdod yn ei olygu ar gyfer datblygu, gwerthuso a gweithredu ymyriadau?

Diwrnod 2 – Dydd Iau 10 Mehefin 12-3pm (GMT+1)

Cynnwys y cyhoedd wrth ddatblygu a gwerthuso ymyriadau

Mr Peter Gee

Dr Jeremy Segrott

Grŵp cynnwys pobl ifanc ALPHA

Trosolwg o’r cynnwys:

 • Yr egwyddorion a’r ymarfer o gynnwys y cyhoedd mewn ymchwil
 • Dulliau ymarferol o gynnwys y cyhoedd ac enghreifftiau o astudiaethau achos

Ystyriaethau penodol ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc (a gyflwynir yn rhannol gan Grŵp Cynnwys Pobl Ifanc ALPHA DECIPHer ALPHA)

Diwrnod 3 – Dydd Gwener 11 Mehefin 12-3pm (GMT+1)

Addasu ymyriadau i’w gweithredu a/neu eu gwerthuso mewn cyd-destunau newydd: Astudiaeth ADAPT y Cyngor Ymchwil Feddygol

Dr Rhiannon Evans

Yr Athro Graham Moore

Trosolwg o’r cynnwys:

 • Cyd-destun cefndirol a throsolwg byr o ddatblygiad arweiniad ADAPT
 • Argymhellion o’r arweiniad:
 • Dewis ymyrraeth ac edrych ar ba mor addas ydyw i’r cyd-destun
 • Edrych ar ba addasiadau sydd eu hangen
 • Nodi pa werthusiad sydd ei angen
 • Cynnal yr ymyrraeth ar raddfa

Crynhoi’r cwrs a sesiwn cwestiwn ac ateb

Dewislen