Gwerthuso Prosesau Ymyriadau Cymhleth *Wedi’i Ganslo*

*Wedi’i Ganslo – COVID-19*

Lleoliad y Cwrs: Adeilad Morgannwg, Parc Cathays, Caerdydd

Ffi’r Cwrs: £225

Arweinwyr y Cwrs: Dr Rachel Brown, Dr Rhiannon Evans

Nod y cwrs undydd hwn yw cynnig gwybodaeth dda am theori ac ymarfer gwerthuso prosesau ymyriadau cymhleth. Mae’r tîm addysgu yn cynnwys awduron o sawl darn empirig a methodolegol o waith sy’n gysylltiedig â gwerthuso drwy broses, gan gynnwys Dr Jeremy Segrott.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

  • Rôl gwerthuso drwy broses wrth deall ymyriadau cymhleth
  • Pwysigrwydd damcaniaeth ymyrryd a modelau rhesymeg
  • Cywirdeb a gweithredu ymyriadau cymhleth
  • Perthnasoedd ac anawsterau gydag adnoddau
  • Canfod cwestiynau a chyfuno dulliau
  • •Dadansoddi a lledaenu data prosesau
Dewislen