Gwerthuso Prosesau Ymyriadau Cymhleth *wedi’i archebu’n llawn*

Dyddiad y Cwrs

30 Medi 2021 (sylwer bod y digwyddiad hwn bellach yn llawn).

Lleoliad y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gynnal ar-lein

Ffi’r Cwrs:

£150

Os oes angen anfoneb arnoch, codwch ‘rif archeb’ cyn cadw lle.

Gall ymwelwyr rhyngwladol ofyn am lythyr gwahoddiad ffurfiol gan Brifysgol Caerdydd, er mwyn ategu eu ceisiadau am Fisa Astudio Tymor Byr, drwy gysylltu â Zoe MacDonald: macdonaldz@caerdydd.ac.uk

Arweinwyr y Cwrs

Dr Rachel Brown, Dr Rhiannon Evans

Trosolwg cryno o’r cwrs

Nod y cwrs undydd hwn, dan arweiniad y Cydymaith Ymchwil Dr Rachel Brown, yw cynnig gwybodaeth dda am theori ac ymarfer gwerthuso ymyriadau cymhleth drwy broses. Mae’r tîm addysgu yn cynnwys awduron o sawl darn empirig a methodolegol o waith sy’n gysylltiedig â gwerthuso drwy broses, gan gynnwys Dr Rhiannon Evans, Dr Jeremy Segrott and Dr Kelly Buckley.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?
  • Rôl gwerthuso drwy broses wrth deall ymyriadau cymhleth
  • Pwysigrwydd damcaniaeth ymyrryd a modelau rhesymeg
  • Cywirdeb a gweithredu ymyriadau cymhleth
  • Perthnasoedd ac anawsterau gydag adnoddau
  • Canfod cwestiynau a chyfuno dulliau
  • Dadansoddi a lledaenu data prosesau
Rhagofynion

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol neu ddealltwriaeth o ddatblygu ymyriadau.

Deunydd darllen a argymhellir

Process Evaluation Guidance

Unrhyw gwestiynau?

Dewislen