Cynnwys plant a phobl ifanc mewn cynnal a chynllunio ymchwil

Amlinelliad o’r Cwrs:

Hwyluswyr:  Mr Peter Gee, Dr Jeremy Segrot, aelodau ALPHA 

Rhoi dealltwriaeth i gyfranogwyr o sut i gynnwys plant a phobl ifanc mewn cynllunio a chynnal ymchwil. Caiff y cwrs ei rannu’n dair rhan:

-Egwyddorion a dulliau o fynd ati i gynnwys plant a phobl ifanc mewn ymchwil.

-Enghreifftiau o astudiaethau achos i ddangos dulliau allweddol o weithredu, yr hyn sy’n hwyluso a’r hyn sy’n gallu rhwystro cynnwys y cyhoedd, a’r effeithiau posibl.

-Sesiwn ymarferol lle gall y mynychwyr roi eu dysgu ar waith i ddatblygu cynllun ar gyfer cynnwys plant/pobl ifanc yn eu prosiectau ymchwil cyfredol eu hunain, neu yn eu syniadau ymchwil.

Sylwch na fydd tystysgrif am fynychu’n cael ei chyhoeddi oni bai bod y rheiny sy’n dilyn y cwrs wedi cwblhau pob elfen o’r hyfforddiant.

 

Ar ôl yr hyfforddiant, bydd y cyfranogwyr yn:

-Nodi Egwyddorion ac Arfer cynnwys plant a phobl ifanc mewn ymchwil.

-Dulliau ymarferol, hwyluswyr, Rhwystrau ac Effaith cynnwys pobl ifanc.

-Sut i ddatblygu strategaethau ar gyfer ymchwilwyr i gynnwys pobl ifanc.

ALPHA:  Advice Leading to Public
Health Advancement

Grŵp cynghori ar ymchwil pobl ifanc yw ALPHA a chanddo
at 25 o aelodau ar yr un pryd.
Ei rôl yw cynghori ymchwilwyr drwy drafod a dadlau
eu safbwyntiau ar bynciau iechyd cyhoeddus a’r ymchwil y
mae DECIPHer yn bwriadu ei gynnal.  Bydd aelodau o ALPHA
yn hwyluso’r hyfforddiant hwn ar y cyd er mwyn rhoi safbwynt
person ifanc o fod yn rhan o ymchwil a rhoi adborth i ymchwilwyr
am eu syniadau er mwyn cynnwys plant a phobl ifanc yn eu
prosiectau eu hunain.

Dewislen