Cyfranogiad y Cyhoedd

Beth yw ALPHA?

Ystyr ALPHA yw Cyngor yn Arwain at Hyrwyddo Iechyd y Cyhoedd (Advice Leading to Public Health Advancement). Mae ALPHA yn grŵp o bobl ifanc sy’n rhoi cyngor i’n hymchwilwyr trwy drafod a dadlau eu safbwyntiau ar bynciau sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd a’r ymchwil rydym yn bwriadu ei chynnal. Mae ALPHA yn agored i bawb rhwng 14 a 25 oed sy’n byw yng Nghymru. Barn yw’r cyfan sydd ei angen arnoch!

Mae iechyd y cyhoedd yn ymwneud â helpu pobl ifanc i gadw’n iach ac osgoi salwch. Mae pynciau ymchwil yn cynnwys deiet, maeth, gweithgarwch corfforol a mwy.

Ymchwil yw’r broses a ddefnyddir i ddod o hyd i wybodaeth newydd a all helpu yn y dyfodol.

DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

TRIUMPH

DECIPHer | UKCRC Public Health Research Centre of Excellence

Treial Jack

I gael rhagor o wybodaeth am ALPHA neu er mwyn ymuno, cysylltwch â Peter drwy ebostio GeeP@caerdydd.ac.uk neu ffonio 0292 068 7218 / 07881 514 874. Gallwch hefyd gysylltu â ni ar Twitter neu anfon neges atom yn uniongyrchol ar Facebook.

Mae pecyn gwybodaeth ALPHA yn cynnwys gwybodaeth lawn am ALPHA a beth ydym yn ei wneud. Gallwch ei lawrlwytho isod.

Dewislen