Mynd i'r cynnwys
Home » Ymchwil » Cysylltiadau rhyngwladol » Cysylltiadau rhyngwladol 2022 – 2023

Cysylltiadau rhyngwladol 2022 – 2023

Mis Medi


Croesawodd DECIPHer dri academydd o Ddenmarc – Dr Knud Ryom a Dr Julie Sandell Jacobsen o Brifysgol Aaarhus a Dr Louise Lund Thompsen o Brifysgol Aalborg. Daeth eu hymweliad i ben gyda seminar ymchwil yn SPARK|SBARC am eu meysydd gwaith a chyfleoedd i gydweithio.

Ymwelwyr Daneg
  • Cyflwynodd Dr Ryomn ar The Child-COOP Denmarc: Ymagwedd System Gyfan at Hybu Iechyd Plant mewn Cymunedau Denmarc.
  • Cyflwynodd Dr Sandell Jacobsen Dreial MoveTheHip: Cymharu Ymarfer Corff ac Addysg Cleifion â Gofal Arferol wrth Drin Dysplasia Clun.
  • Cyflwynodd Dr Thomsen Broses Gwerthusiad Realydd Ansoddol.


Aeth Dr Yulia Shenderovich i gynhadledd flynyddol SVRI (Menter Ymchwil Trais Rhywiol) yn Cancun. Dan arweiniad Mackenzie Martin, cyflwynodd y Gweithredwr Ansawdd Cyflawni a Phrofiadau ar Raddfa yn Tanzania.

Cyflwynodd Dr Yulia Shenderovich Cefnogi Teuluoedd mewn Lleoliadau Heriol fel rhan o gynhadledd y Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Atal. Roedd Dr Hayley Reed hefyd yn bresennol, a chyflwynodd Gydgynhyrchu fel Methodoleg sy’n dod i’r amlwg ar gyfer datblygu ymyriadau iechyd a lles mewn ysgolion gyda rhanddeiliaid ysgolion uwchradd.

Mis Hydref


Aeth Dr Kelly Morgan i gynhadledd ISPAH (Y Gymdeithas Ryngwladol dros Weithgarwch Corfforol ac Iechyd) yn Abu Dhabi. Cyflwynodd Dr Morgan Gynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cymru: Lefelau atgyfeirio, derbyn ac ymlynu at ymarfer corff dros ddeng mlynedd.

Mai

Addysgodd Graham a Jemma grŵp o fyfyrwyr doethurol yn Sefydliad Karolinska, gan eu helpu i gymhwyso dulliau a arweinir o Gymru i feysydd pwnc amrywiol.

Mehefin


Aeth Kelly Morgan i 22ain Gyfarfod Blynyddol The International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) yn Uppsala, Sweden.

Gorffennaf


Cyflwynodd Graham a Jemma weithdy ar ddatblygu a gwerthuso ymyriadau Iechyd Cyhoeddus Digidol yn yr Ysgol Haf mewn Iechyd Cyhoeddus Digidol yn yr Academi Ymchwilwyr ar Ddechrau eu Gyrfa yn Bremen, yr Almaen.