Skip to content

Cwrs byr: Methodolegol ym maes Gwyddoniaeth Ymyrraeth Iechyd Cyhoeddus: Addasu Ymyriadau i Gyd-destunau Newydd

Dyddiad y Cwrs:


21 Medi 2022. Archebu ar gau.

Dyddiad agor cofrestru:

I’w gadarnhau Cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio os hoffech gael gwybodaeth.

Manylion y cwrs:


Nod y cwrs undydd hwn, a arweinir gan yr Athro Graham Moore a Dr Rhiannon Evans, yw rhoi gwybodaeth ymarferol i gyfranogwyr am ddadleuon, theori ac arloesi methodolegol wrth addasu ymyriadau ar gyfer cyd-destunau newydd. Bydd yr addysgu yn canolbwyntio ar ganllawiau methodolegol diweddar a ariannodd MRC-NIHR dan arweiniad DECIPHer ar addasu ymyriadau i gyd-destunau newydd.

Beth fyddwch yn ei ddysgu:

  • Pryd a pham y gallai fod yn fwy priodol addasu ymyriad presennol yn hytrach na datblygu un newydd
  • Dadleuon, cysyniadau ac egwyddorion allweddol mewn perthynas ag addasu ymyriadau
  • Sut i ddewis ymyriadau presennol ar gyfer cyd-destunau newydd ac ystyried ymyrraeth-cyd-destun
  • Sut i gynllunio ac ymgymryd ag addasiadau
  • Sut i benderfynu pa fath a maint y gwerthusiad (a monitro gweithrediad) sydd ei angen ar gyfer ymyriadau wedi’u haddasu

At bwy mae wedi’i anelu:


Ymchwilwyr, myfyrwyr PhD, ymarferwyr a llunwyr polisi sydd â diddordeb mewn datblygu a gwerthuso ymyriadau cymhleth, yn benodol ar gyfer iechyd y cyhoedd. Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.

Nid oes angen i chi fod wedi mynd i’r cwrs y diwrnod blaenorol, Arloesedd Methodolegol mewn Gwyddor Ymyrraeth Iechyd y Cyhoedd: Gwerthuso’r Broses.

Darlleniadau allweddol:


Addasu ymyriadau i gyd-destunau newydd—canllawiau ADAPT

Addasu ymyriadau i’w gweithredu a/neu eu hailwerthuso mewn cyd-destunau newydd: Canllawiau ADAPT (v1.0)

Gwefan ADAPT

Addysgu a gwybodaeth ddefnyddiol


Byddwn yn cadarnhau amseroedd, darparu deunyddiau dysgu, a gwybodaeth arall yn ystod y pythefnos cyn eich cwrs.
Bydd y cwrs yn cael ei addysgu wyneb yn wyneb, cyn belled â bod canllawiau COVID-19 yn caniatáu hynny.

Lleoliad y cwrs


Adeilad Morgannwg, Prifysgol Caerdydd

Ffi’r Cwrs

£225

Gall ymwelwyr rhyngwladol ofyn am lythyr gwahoddiad ffurfiol gan Brifysgol Caerdydd, er mwyn ategu eu ceisiadau am Fisa Astudio Tymor Byr, drwy gysylltu â Zoe MacDonald: macdonaldz@caerdydd.ac.uk.