Ymchwil

Mae DECIPHer yn cefnogi pedair rhaglen ymchwil:
Polisïau dros Gyhoedd Iach
Amgylchiadau a Sefydliadau Iach
Perthnasau Cymdeithasol Iach
Arloesedd Methodolegol ym maes Gwyddoniaeth Iechyd Cyhoeddus ac Ymyriadau
Isod, ceir rhagor o wybodaeth am y rhaglenni hyn a’u prosiectau, eu cyhoeddiadau a’u goblygiadau cysylltiedig.
null

Rhaglenni

null

Effaith

null

Cyhoeddiadau

null

Cysylltiadau Rhyngwladol

Unrhyw gwestiynau?

Dewislen