Cyrsiau Byr

Mae DECIPHer yn cynnal dau gwrs yn flynyddol: Datblygu a Gwerthuso
Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Iechyd y Cyhoedd a Gwerthuso Prosesau Ymyriadau Cymhleth.
Cliciwch isod i gael gwybod rhagor, a darllen hefyd am Gwrs Hyfforddiant blynyddol
ar Gynnwys y Cyhoedd ALPHA Gallwch gofrestru ar gyfer ein rhestr bostio neu ein dilyn ar Twitter i gael hysbysiadau am gyrsiau.

 

null

Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Iechyd y Cyhoedd

null

Gwerthuso Prosesau Ymyriadau Cymhleth

null

Hyfforddiant cynnwys y cyhoedd

Unrhyw gwestiynau?

Dewislen