Cyrsiau Byr

Mae DECIPHer yn cynnal dau gwrs yn flynyddol: Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Iechyd Cyhoeddus Cymhleth (cynhaliwyd fersiwn ar-lein gyddwys o’r cwrs hwn ym mis Mehefin 2021)
a Gwerthuso Prosesau Ymyriadau Cymhleth (bydd hyn yn digwydd ar-lein ar 30 Medi 2021; nid oes modd cadw lle eto).

Cliciwch isod i gael gwybod rhagor, a darllen hefyd am Gwrs Hyfforddiant blynyddol ar Gynnwys y Cyhoedd ALPHA. Gallwch gofrestru ar gyfer ein rhestr bostio neu ein dilyn ar Twitter i gael hysbysiadau am gyrsiau.

Hefyd yn cynnal cyrsiau pwrpasol yn y DU ac yn rhyngwladol – darllenwch fwy am ein cysylltiadau rhyngwladol yma.

null

Arloesedd Methodolegol ym maes Gwyddoniaeth Ymyrraeth Iechyd Cyhoeddus: Datblygu, Gwerthuso, Addasu a Gweithredu

null

Gwerthuso Prosesau Ymyriadau Cymhleth

null

Hyfforddiant cynnwys y cyhoedd

Unrhyw gwestiynau?

Dewislen