Mynd i'r cynnwys
Home » Home » Amdanom Ni » Pobl

Pobl

Tîm Gweithredol

Dr Rhiannon Evans

Darllenydd

Dr Jemma Hawkins

Uwch Ddarlithydd

Dr Sara Jones

Rheolwr Canolfan

Yr Athro Graham Moore

Darllenydd Gwyddorau Cymdeithasol Ac Iechyd

Dr Kelly Morgan

Uwch Gymrawd Ymchwil

Yr Athro
Simon Murphy

Cyfarwyddwr

Dr Honor Young

Uwch Ddarlithydd

Cyd-ymchwilwyr

Dr Julie Bishop

Cyfarwyddwr Gwella Iechyd/ymgynghorydd Iechyd Y Cyhoedd

Yr Athro Amanda
Robinson

Athro Troseddeg
A Dirprwy Bennaeth Ysgol

Yr Athro
Mike Robling

Cyfarwyddwr Treialon Iechyd Y Boblogaeth

Dr Jeremy Segrott

Darlithydd Mewn Iechyd Y Cyhoedd

Yr Athro
James White

Dirprwy Gyfarwyddwr Treialon Iechyd Y Cyhoedd

Staff Academaidd

Lianna Angel

Cydymaith Ymchwil

Dr Rebecca Anthony

Cydymaith Ymchwil

Dr Rachel Brown

Cydymaith Ymchwil

Dr Elinor Coulman

Cydymaith Ymchwil

Dr Caitlyn Donaldson

Cydymaith Ymchwil

Amy Edwards

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Samantha Garay

Cydymaith Ymchwil

Meg Hamilton

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Zoe Haslam

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Dr Gillian Hewitt

Cydymaith Ymchwil

Jessica Lennon

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Shujun Liu

Cydymaith Ymchwil

Dr Sara Long

Cydymaith Ymchwil

Dr Sarah MacDonald

Cydymaith Ymchwil

Edna Ogada

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Safia Ouerghi

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Dr Nick Page

Cydymaith Ymchwil

Dr Hayley Reed

Cydymaith Ymchwil

Dr Swetha
Sampathkumar

Cydymaith Ymchwil

Dr Yulia Shenderovich

Uwch Ddarlithydd, Canolfan Wolfson Ar Gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc & Decipher

Jordan Van Godwin

Cydymaith Ymchwil

Gwasanaethau Proffesiynol

Lindsey Allan

PA a Cydlynydd Ymchwil

Maria Boffey

Rheolwr SHRN

Sarah Collins

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Lucy Griffiths

Cynorthwyydd Cyfathrebu a Digwyddiadau

Sophie Jones

Gweithiwr Ieuenctid Sesiynol

Kirsten Mackay

Gweithiwr ieuenctid sesiwn (ALPHA)

Zoe McDonald

Rheolwr Gweinyddol

Clare Olson

Swyddog Cyfathrebu

Nicola Trigg

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Myfyrwyr Phd

Amanda Holland

Archwilio’r Modd Mae Proses Ymwelwyr Iechyd O Arsylwi Ac Asesu Babanod (hoai) Yng Nghymru, Yn Cael Ei Gweithredu

Isabel Lang


Ymchwilio i les cymdeithasol, sefyllfa fregus myfyrwyr prifysgol a rôl presgripsiynu cymdeithasol yn y gwaith o leihau ansicrwydd, mynd i’r afael â heriau ariannol a gwella canlyniadau lles i bobl ifanc: astudiaeth dulliau cymysg (teitl Dros Dro)

Lucy Maddox

Datblygu ymyriad i leihau blinder tosturi ymhlith staff wardiau iechyd meddwl pobl ifanc

Emma Noble

Normaleiddio Cam-driniaeth Canlyn Digidol Ymysg Pobl Ifanc

Bethan Pell

Ymgysylltu Teuluoedd Incwm Isel Ag Ymyriadau Iechyd Mewn Ysgolion: Sut, Pryd A Pham Clybiau Bwyd A Hwyl Cymru

Shane Powell

Rhwystrau At Gael Mynediad At Wasanaethau Iechyd Meddwl Ymysg Oedolion Ifanc Lleiafrifol: Astudiaeth Aml-ddull Yn Ne Cymru (du).

Victoria Pugh

Cynnwys Pawb: A All Profiadau Bywyd Disgyblion Cynradd, Lywio Polisi Ac Arfer Ar Gyfer Iechyd A Lles O Ran Cynhwysiant I Bawb, Drwy Ddyfnhau’r Ddealltwriaeth Gyffredinol O’r Mater? (teitl Dros Dro)

Abbey Rowe


Rôl ysgolion yn y gwaith o gefnogi iechyd meddwl pobl ifanc niwrowahanol: Astudiaeth dulliau cymysg

Lorna Stabler

Beth Yw Profiadau Go Iawn Brodyr A Chwiorydd O Roi Gofal I Berthnasau? Nodi Llwybrau At Wella Canlyniadau Gofal Perthnasau

Cydweithwyr

Yr Athro Linda Bauld, Cadeirydd Iechyd y Cyhoedd Bruce a John Usher, Sefydliad Usher ar gyfer Gwyddorau Iechyd y Boblogaeth a Gwybodeg, Prifysgol Caeredin

Doctor Vashti Berry, Uwch Gymrawd Ymchwil, NIHR CLAHRC, Penrhyn De-orllewin (PenCLAHRC), Iechyd Plant

Yr Athro Chris Bonell, Athro Iechyd y Cyhoedd, Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain

Doctor Paulina Bravo, Athro Cysylltiol, Cyfarwyddwr y Rhaglen Ymchwil a Doethurol, Pontificia Universidad

Yr Athro Rona Campbell, Athro Ymchwil Iechyd y Cyhoedd a Phennaeth y Ganolfan Ymchwil Iechyd Cyhoeddus, Ysgol Feddygol Bryste, Gwyddorau Iechyd y Boblogaeth, Prifysgol Bryste

Suzanne Cass,  Prif Weithredwr, ASH Cymru

Yr Athro Stephan Collishaw, Athro Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed, Cadeirydd Personol, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd

Ruth Conway, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymorth i Ddysgwyr, Llywodraeth Cymru, y Gyfarwyddiaeth Addysg

Doctor Alisha Davies,  Pennaeth Ymchwil a Datblygu, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yr Athro Dr. Med Freia De Bock Pennaeth Atal Cynnar a Hybu Iechyd, Cyfadran Feddygol Mannheim, Prifysgol Heidelberg

Yr Athro Adrian Edwards, thro Ymarfer Cyffredinol a Chyd-Gyfarwyddwr, Is-adran Meddygaeth y Boblogaeth. Prifysgol Caerdydd; Cyfarwyddwr Canolfan Prime Cymru.

Doctor Adam Fletcher, Pennaeth Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) Cymru

Yr Athro Paul HarperCyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Arloesi Data, Athro Ymchwil Gweithredol, Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Matt Hickman  Athro mewn Iechyd y Cyhoedd ac Epidemioleg; Pennaeth Gwyddorau Iechyd y Boblogaeth; Dirprwy Gyfarwyddwr Ysgol Meddygol Bryste ym Mhrifysgol Bryste

Doctor Emma Howarth,  Uwch Gydymaith Ymchwil ar gyfer Cydweithrediad Arweinyddiaeth mewn Gofal Ymchwil Iechyd Cymhwysol (CLAHRC), Sefydliad Iechyd y Cyhoedd, Prifysgol Caergrawnt

Doctor David Humphreys, Athro Cysylltiol mewn Gwerthuso Ymyrraeth a Pholisi sy’n seiliedig ar Dystiolaeth, Prifysgol Rhydychen

Doctor Jo Inchley, Darllenydd, Uned Gwyddorau Cymdeithasol a’r Cyhoedd MRC/CSO, Prifysgol Glasgow

Yr Athro Russell Jago, Athro Gweithgarwch Corfforol Pediatrig ac Iechyd y Cyhoedd, Yr Ysgol Astudiaethau Polisi, Prifysgol Bryste

Yr Athro Ann John, Athro Iechyd y Cyhoedd a Seiciatreg, Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe

Yr Athro Frank Kee, Cyfarwyddwr, Canolfan Ragoriaeth UKCRC ar gyfer Ymchwil Iechyd y Cyhoedd (Gogledd Iwerddon), Dirprwy Gyfarwyddwr Canolfan Iechyd y Cyhoedd Prifysgol Queens Belfast

Doctor Judi Kidger, Uwch Gymrawd Ymchwil ym maes Iechyd y Cyhoedd, Ysgol Meddygol Bryste, Gwyddorau Iechyd y Boblogaeth

Yr Athro Stef Kremers, Athro Hybu Iechyd, yr Adran Hybu Iechyd, Yr Ysgol Maeth ac Ymchwil Cyfieithu mewn Metabolaeth (NUTRIM), Prifysgol Maastricht

Yr Athro James Lewis,  Cyd-Arweinydd a Chyfarwyddwr Academaidd Y Lab, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Steve Martin, Cyfarwyddwr, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Lisa McDaid, Arweinydd Rhaglen, Cysylltiadau Cymdeithasol a Gwella Iechyd, Uned Gwyddorau Cymdeithasol a’r Cyhoedd MRC/CSO Cyfarwyddwr – Rhwydwaith Ymchwil Trawsddisgyblaethol ar gyfer Gwella Iechyd Meddwl Pobl Ifanc (TRIUMPH) Uned Gwyddorau Cymdeithasol a’r Cyhoedd MRC/CSO, Prifysgol Glasgow

Mary-Ann McKibben, Ymgynghorydd ym maes Iechyd y Cyhoedd, Is-adran Gwella Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Yr Athro G.J. Melendez-Torres, Economegydd Iechyd a Phennaeth Grŵp Asesu Technoleg Peninsiwla (PenTAG), Ysgol Meddygol Prifysgol Caerwysg

Yr Athro Laurence Moore, Cyfarwyddwr, Uned Gwyddorau Cymdeithasol a’r Cyhoedd MRC/CSO, Prifysgol Glasgow

Yr Athro Simon Moore, Cyd-Gyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil Troseddu a Diogelwch Sefydliad Ymchwil Troseddu a Diogelwch, Prifysgol Caerdydd

Dr Charlotte Overgaard, yr Athro Cysylltiol, Iechyd y Cyhoedd ac Epidemioleg, Cyfadran Meddygaeth, Prifysgol Aalborg, Denmarc

Yr Athro Jonathan Pettigrew, Athro, Cyfathrebu Dynol Ysgol Cyfathrebu Dynol Hugh Downs, Prifysgol Talaith Arizona

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Yr Athro Eva Rehfuess, Athro Gwybodeg Feddygol, Biometreg ac Epidemioleg, Cyfadran Meddygaeth, Ludwig-Maximilians, Universitat Munchen

Yr Athro Frances Rice, Darllenydd Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Jonathan Scourfield, Athro Gwaith Cymdeithasol, Cynghorydd polisi arbenigol, Llywodraeth Cymru, Dirprwy Gyfarwyddwr, CASCADE, Dirprwy Gyfarwyddwr y partner ymchwil, canolfan What Works Centre for Children’s Social Care.

Yr Athro John Shepherd, Athro Emeritws Llawfeddygaeth y Geg, y Genau a’r Wyneb (Maxillofacial), ac Athro Emeritws yn Sefydliad Ymchwil Troseddu a Diogelwch y Brifysgol

Yr Athro Danny Smith, Yr Athro Seiciatreg (Iechyd Meddwl a Lles) Y Sefydliad Iechyd a Lles, Prifysgol Glasgow

Yr Athro Mark Tully, Athro Iechyd y Cyhoedd, Cyfarwyddwr Sefydliad Gwyddorau Iechyd Meddwl ac arweinydd Rhwydwaith Ymchwil Iechyd y Cyhoedd Gogledd Iwerddon Ysgol Gwyddorau Iechyd, Prifysgol Ulster

Yr Athro Stephanie van Goozen, Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

Graham Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Chwaraeon Cymunedol, Chwaraeon Cymru

Rhwng 2009 a 2018 datblygwyd DECIPHer fel partneriaeth strategol rhwng Prifysgol Caerdydd (dan arweiniad yr Athro Simon Murphy), Prifysgol Bryste (dan arweiniad yr Athro Rona Campbell) a Phrifysgol Abertawe (dan arweiniad yr Athro Ronan Lyons), gyda chyllid gan UKCRC. Ers 2020, mae DECIPHer wedi parhau i gael ei arwain gan yr Athro Simon Murphy, Prifysgol Caerdydd gyda chyllid gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.