Skip to content

Cwrs byr: Methodolegol Mewn Ymyriad Iechyd Y Cyhoedd Gwyddoniaeth: Datblygu, Gwerthuso, Addasu A Gweithredu

Dyddiad y Cwrs

Cynhaliwyd cwrs 2022 ym mis Mehefin.


Lleoliad y Cwrs a Fformat Cyflenwi


Mae’r cwrs hwn yn bum niwrnod o hyd a bydd yn dychwelyd i ddarpariaeth wyneb yn wyneb ar gyfer 2023, ym Mhrifysgol Caerdydd.

Nod y cwrs hwn yw rhoi cyflwyniad i wahanol ddulliau a ddefnyddir ar gyfer datblygu, gwerthuso, addasu a gweithredu ymyriadau cymhleth. Bydd hyn yn cynnwys cyd-gynhyrchu ac addasu ymyriadau, sut i ddatblygu ‘model rhesymeg’ ar gyfer ymyrraeth, a dyluniadau astudio ar gyfer treialu a gwerthuso effeithiolrwydd a phrosesau ymyrraeth.


Ffi’r cwrs

I gael ei gadarnhau.

Os oes angen anfoneb arnoch, codwch ‘rif archeb’ cyn cadw lle.

Gall ymwelwyr rhyngwladol ofyn am lythyr gwahoddiad ffurfiol gan Brifysgol Caerdydd, er mwyn ategu eu ceisiadau am Fisa Astudio Tymor Byr, drwy gysylltu â Zoe MacDonald: macdonaldz@caerdydd.ac.uk


Arweinwyr y Cwrs:

Dr Jemma Hawkins, Dr Kelly Morgan, Dr Honor Young


Ar gyfer pwy mae hyn?

Ymchwilwyr, myfyrwyr PhD, ymarferwyr a llunwyr polisïau. Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.