Mynd i'r cynnwys
Home » Cyrsiau Byr » Cwrs byr: Arloesedd Methodolegol mewn Gwyddor Ymyrraeth Iechyd y Cyhoedd: Datblygu, Gwerthuso, Addasu A Gweithredu

Cwrs byr: Arloesedd Methodolegol mewn Gwyddor Ymyrraeth Iechyd y Cyhoedd: Datblygu, Gwerthuso, Addasu A Gweithredu

*Wedi’i archebu’n llawn*


Dyddiad y Cwrs

Mehefin 24-28 2024 (cwrs pum diwrnod)


Manylion y cwrs

Cyflwynir y cwrs gan arbenigwyr ym maes gwyddor ymyrraeth iechyd y cyhoedd o DECIPHer a’n sefydliadau cydweithredol gan gynnwys Prifysgol Caerwysg, Prifysgol Sheffield ac eraill, i’w cadarnhau.


Beth y bydda i’n ei ddysgu?

· Egwyddorion allweddol sy’n sail i ddatblygu, gweithredu, gwerthuso ac addasu ymyriadau;

· Safbwyntiau systemau cymhleth ar gyfer datblygu a gwerthuso ymyriadau;

· Dulliau ymchwil ac adnoddau ar gyfer datblygu ymyrraeth;

· Defnyddio modelau rhesymeg i lywio ymchwil ymyrraeth;

· Dulliau ac egwyddorion cydgynhyrchu;

· Addasu ymyriadau cymhleth ar gyfer cyd-destunau newydd;

· Dulliau ac ystyriaethau allweddol ar gyfer gwerthuso dichonoldeb ymyrraeth, effeithiolrwydd, prosesau a chost-effeithiolrwydd.


Ffi’r cwrs

 £1,125

Gall ymwelwyr rhyngwladol ofyn am lythyr gwahoddiad ffurfiol gan Brifysgol Caerdydd, er mwyn ategu eu ceisiadau am Fisa Astudio Tymor Byr, drwy gysylltu â Zoe MacDonald: macdonaldz@caerdydd.ac.uk


Arweinwyr y Cwrs:

Dr Jemma Hawkins, Dr Kelly Morgan


Ar gyfer pwy mae hyn?

Ymchwilwyr, myfyrwyr PhD, ymarferwyr a llunwyr polisïau. Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.


Archebu