Skip to content

Cwrs byr: Methodolegol Mewn Ymyriad Iechyd Y Cyhoedd Gwyddoniaeth: Datblygu, Gwerthuso, Addasu A Gweithredu

Dyddiad y Cwrs

Cynhaliwyd cwrs 2022 ym mis Mehefin.


Lleoliad y Cwrs a Fformat Cyflenwi

Cyfunol Ar-lein: bydd y cwrs yn cynnwys cymysgedd o sesiynau byw ar-lein ac all-lein wedi’u recordio ymlaen llaw. Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno ar-lein ar draws y pedwar diwrnod a nodir uchod, ond bydd hefyd yn cynnwys sesiynau a recordiwyd ymlaen llaw i’w gwylio ar-lein wrth baratoi (cyfanswm o 2 awr ar y mwyaf) ac i ddilyn ar ôl y cwrs. Bydd sesiynau byw ar-lein yn cynnwys sesiynau a addysgir a thrafodaethau/gweithgareddau grŵp bach i gymhwyso’r dysgu i senarios enghreifftiol. Mae lleoedd yn gyfyngedig i ganiatáu i drafodaethau grwpiau bach a grwpiau cyfan gael eu cynnal.


Ffi’r cwrs

I gael ei gadarnhau.

Os oes angen anfoneb arnoch, codwch ‘rif archeb’ cyn cadw lle.

Gall ymwelwyr rhyngwladol ofyn am lythyr gwahoddiad ffurfiol gan Brifysgol Caerdydd, er mwyn ategu eu ceisiadau am Fisa Astudio Tymor Byr, drwy gysylltu â Zoe MacDonald: macdonaldz@caerdydd.ac.uk


Arweinwyr y Cwrs:

Dr Jemma Hawkins, Dr Kelly Morgan, Dr Honor Young


Ar gyfer pwy mae hyn?

Ymchwilwyr, myfyrwyr PhD, ymarferwyr a llunwyr polisïau. Ni ragdybir y bydd gennych unrhyw wybodaeth flaenorol.