ASTUDIAETH ADAPT: SUT DDECHREUODD HI; SUT MAE’N MYND

Ers 2018, mae’r Athro Graham Moore a’r Doctor Rhiannon Evans o DECIPHer wedi bod yn arwain astudiaeth a ariennir gan MRC-NIHR i ddatblygu canllaw ar addasu ymyriadau ar gyfer cyd-destunau newydd. Mae’r prif ddatblygiadau hyd yn hyn wedi’u crynhoi isod:

Mae tudalen astudiaeth ADAPT ar gael yma.

Dewislen