Mynd i'r cynnwys
Home » Myfyrdodau ar ymweliad ymchwil

Myfyrdodau ar ymweliad ymchwil

  • Flog

Yn ddiweddar, cynhaliodd DECIPHer ymweliad pum wythnos gan yr ymchwilydd Devy Elling o Brifysgol Stockholm. Yma, mae’n edrych yn ôl ar ei hamser gyda ni a sut y bydd yn dylanwadu ar ei hymchwil yn y dyfodol.

Devy Elling

Dywedwch ychydig wrthym am ble rydych chi’n gweithio.

Ar hyn o bryd, rwy’n gweithio yn Stockholm, Sweden, lle rwy’n bwriadu parhau i weithio gydag ymchwil mewn ymyriadau iechyd cyhoeddus.

Beth ddaeth â chi i DECIPHer?

Fel rhan o’m hyfforddiant doethurol, cymerais ran mewn cwrs a gyd-gynhaliodd yr Athro Graham Moore a Dr Jemma Hawkins ar gyfer Sefydliad Karolinska yn Stockholm, Sweden. Roedd cynnwys y cwrs yn hynod berthnasol i fy ngwaith, a chan fy mod hefyd yn chwilio am ganolfan ymchwil lle gallwn gynnal ychydig wythnosau o ymweliad ymchwil, roedd DECIPHer yn teimlo fel amgylchedd ymchwil naturiol lle gallwn ei wneud.

Beth oedd pwrpas eich ymweliad, a beth wnaethoch chi weithio arno yn ystod yr ymweliad?

I ddechrau, roeddwn yn bwriadu parhau gyda fy mhrosiect ymchwil presennol. Fodd bynnag, oherwydd rhai amgylchiadau annisgwyl o fewn y prosiect, bu’n rhaid i mi newid fy nghynlluniau a gweithio ar gynnig grant ymchwil.

Devy yn rhoi sgwrs ar ei PhD yn SBARC/SPARK

Beth oedd eich argraffiadau o DECIPHer?

Roedd pawb yn DECIPHer mor gymwynasgar a chroesawgar. Roedd Jemma yn arbennig o hyfryd, gan ei bod bob amser ar gael pryd bynnag yr oedd gennyf unrhyw gwestiynau, a chyflwynodd fi i gydweithwyr o ganolfannau ymchwil eraill sy’n cynnal ymchwil yn fy maes diddordeb. Diolch i bawb yn DECIPHer, mae gen i lefydd di-ri i weld ac ymweld â nhw, bwyta, ac yfed coffi blasus y gallaf eu hargymell i eraill sy’n bwriadu ymweld â Chaerdydd!

Sut mae’r ymweliad wedi effeithio ar eich ymchwil?

Mae’r ymweliad ymchwil wedi effeithio’n aruthrol ar fy ymchwil! Mae’r sgyrsiau anffurfiol dros goffi a theithiau cerdded wedi fy helpu i wella fy syniadau a sut es i ati i ymchwilio i ymyrraeth (a allai fod yn frawychus i rywun sydd â dim ond cwpl o flynyddoedd o brofiad yn y maes). Gobeithio y gallaf ddod yn ôl ar gyfer cydweithrediadau posibl yn y dyfodol.

Gellir darllen thesis Devy yma: bit.ly/3EelC60