Mynd i'r cynnwys
Home » Yr Athro DECIPHer i ddod yn gadeirydd newydd Pwyllgor Cyllido Ymchwil Iechyd y Cyhoedd NIHR

Yr Athro DECIPHer i ddod yn gadeirydd newydd Pwyllgor Cyllido Ymchwil Iechyd y Cyhoedd NIHR

  • Newyddion
Tagiau:

Mae’r pwyllgor yn ariannu astudiaethau sy’n gwerthuso effaith ymyriadau yn y byd go iawn ar anghydraddoldebau iechyd ac iechyd yn y DU.

O fis Gorffennaf 2024, bydd Graham Moore, Athro yn y Ganolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer) ac Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd, ac Uwch Arweinydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yn dod yn gadeirydd newydd Pwyllgor Ariannu Ymchwil Iechyd y Cyhoedd (PHR) Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal (NIHR).

Mae Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd yn darparu cyllid sylweddol i ymchwil iechyd y cyhoedd ledled y DU. Mae’n ariannu ymchwil sy’n canolbwyntio ar ymyriadau’r DU a ddarperir y tu allan i’r GIG, sydd â photensial i’w gweithredu ar raddfa fawr, ac i arwain at welliannau cynaliadwy yn iechyd y cyhoedd, a llai o anghydraddoldebau iechyd. Mae pwyllgor ariannu Ymchwil Iechyd y Cyhoedd yn cynnwys grŵp amlddisgyblaethol o fwy na 30 o wyddonwyr a chynrychiolwyr cyhoeddus, gydag arbenigedd amrywiol sy’n berthnasol i iechyd y cyhoedd.

Fel cadeirydd, bydd Graham yn goruchwylio’r prosesau a ddefnyddir gan y pwyllgor i wneud argymhellion ar ariannu prosiectau sydd wedi eu comisiynu a’u harwain gan ymchwilwyr. Bydd hefyd yn gweithio gyda chyfarwyddwr y rhaglen a thîm Ymchwil Iechyd y Cyhoedd ar gyfeiriad strategol y rhaglen a rheoli ei phortffolio o ymchwil a ariennir.

Dywedodd Graham, “Rwy’n edrych ymlaen at ymgymryd â’r rôl bwysig hon, sicrhau bod ymchwil bwysig o safon uchel yn cael ei hariannu i wella iechyd cyhoedd y DU, a lleihau anghydraddoldebau, dros y blynyddoedd nesaf.”

Dysgwch ragor am rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd yma: https://www.nihr.ac.uk/explore-nihr/funding-programmes/public-health-research.htm.