Mynd i'r cynnwys
Home » Mae Alpha yn cefnogi grŵp cynghori ieuenctid TRIUMPH

Mae Alpha yn cefnogi grŵp cynghori ieuenctid TRIUMPH

Tagiau:

Yn ddiweddar oedd Alpha, grŵp cynnwys y cyhoedd DECIPHer a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yn ymwneud â phrosiect DU gyfan gyda phobl ifanc, gan gyd-gynhyrchu astudiaeth i iechyd meddwl a lles ieuenctid.

Tîm ALPHA

Roedd y Cyngor sy’n Arwain at Ddatblygiad Iechyd y Cyhoedd (sef ALPHA), o’r Ganolfan Datblygu, Gwerthuso, Cymhlethdod a Gweithredu mewn Gwella Iechyd y Cyhoedd (sef DECIPHer), yn un o bedwar sefydliad partner sy’n cefnogi’r Ymchwil Trawsddisgyblaethol ar gyfer Gwella Iechyd Meddwl Ieuenctid Grŵp Cynghori Ieuenctid (TRIUMPH), a welodd gynghorwyr ieuenctid yn cyd-ddylunio, hwyluso a chyflwyno mewn gweithdai gosod agenda partneriaeth, i helpu i bennu meysydd blaenoriaeth ar gyfer ymchwil yn y dyfodol i iechyd meddwl ieuenctid.

Darganfyddwch fwy am yr astudiaeth a sut roedd pobl ifanc yn cymryd rhan i ehangu’r agenda ymchwil a dylanwadu ar y cwestiynau ymchwil i wella iechyd meddwl pobl ifanc.

Rhagor o wybodaeth am TRIUMPH yma: https://triumph.sphsu.gla.ac.uk/research/

Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn wreiddiol ar wefan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: https://ymchwiliechydagofalcymru.org/Cyd-gynhyrchiad-Gr%C5%B5p-cynghori-ieuenctid-TRIUMPH