Mynd i'r cynnwys
Home » Chris Bonell

Chris Bonell

Cryfder allweddol DECIPHer yw bod ganddo fàs critigol o bobl sydd â diddordeb mewn cymhwyso theori a dulliau gwyddorau cymdeithasol i ymchwil perthnasol i bolisi – yn enwedig ymchwil sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc – a chysylltiadau cryf â pholisi ac ymarfer. Mae gweithio gyda DECIPHer wedi bod yn gadarnhaol i mi o ran cynhyrchu papurau a chyllid grant, a gweithio gyda phobl iawn hefyd.