Mynd i'r cynnwys
Home » Alice: ‘Roedd cael y cyfleoedd hyn wedi fy nghyflwyno i wahanol ddiwydiannau a llwybrau gyrfa’ 

Alice: ‘Roedd cael y cyfleoedd hyn wedi fy nghyflwyno i wahanol ddiwydiannau a llwybrau gyrfa’ 

  • Flog
Tagiau:

Ymchwiliodd Alice McHale i lenyddiaeth ynghylch Trais Tuag at Riant gan Blentyn yn ystod ei lleoliad CUROP yn DECIPHer.

Rwy’n astudio Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol (BSc) ym Mhrifysgol Caerdydd a chyflawnais y lleoliad hwn cyn dechrau fy nhrydedd flwyddyn o’r cwrs. Fy nod yw defnyddio fy offer ymchwil i wneud newid cymdeithasol go iawn yn y meysydd seicolegol, cymdeithasegol a pholisi cymdeithasol.

Roedd gwneud cais am leoliad DECIPHer dros yr haf yn benderfyniad amlwg i mi. Mae’r profiad a enillir o’r rhaglenni hyn yn eich cyfoethogi’n bersonol, yn broffesiynol ac yn academaidd. Dechreuais yn y rôl hon gyda’r nod o fireinio fy sgiliau ansoddol, ennill dealltwriaeth ddyfnach o’r broses ymchwil o fewn prifysgolion, a chael blas ar y maes proffesiynol hwn. Rwy’n cofio’n benodol fy narlithydd yn dweud bod ei holl fyfyrwyr PhD wedi cwblhau lleoliad CUROP, sy’n dangos gwerth y profiad hwn i ôl-raddedigion. Fe wnaeth fy narlithydd polisi cymdeithasol, Rhiannon Evans, fy annog i wneud cais am y cynllun hwn. Cefais y pleser o weithio ochr yn ochr â hi a sawl darlithydd arall. Roedd fy nghydweithwyr cyfeillgar yn gwerthfawrogi fy meddyliau ac yn fy nghefnogi wrth gwblhau tasgau. Mae DECIPHer yn weithle croesawgar, heb sôn am adeilad trawiadol sbarc.

Defnyddio fy sgiliau

Roedd fy mhrosiect yn golygu ymchwilio i’r llenyddiaeth sy’n ymwneud â Thrais Tuag at Riant gan Blentyn (CPV), dan oruchwyliaeth Bethan Pell. Roedd yr astudiaeth hon yn ymchwilio i gysyniadau Trais Tuag at Riant gan Blentyn trwy adolygiad cwmpasu ansoddol a meta-ethnograffeg. Mae’r broses hon yn dadansoddi lleisiau cyflawnwyr, dioddefwyr, ymarferwyr, awdurdodau a chymunedau i wella ein dealltwriaeth o Drais Tuag at Riant gan Blentyn. Hefyd, mynychais y Symposia Rhyngwladol Cyntaf ar Hamdden wedi’i Drefnu ar gyfer y Glasoed ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn ystod fy lleoliad. Roedd y digwyddiad hwn yn arddangos gwaith academyddion amlwg, gwneuthurwyr polisi, gweithwyr cymdeithasol, a mwy, o sawl gwlad. Gweithiais hefyd gyda Chymorth i Fenywod i ddarparu dadansoddiad demograffig o gyrhaeddiad eu rhaglen, a gyflwynwyd trwy ffeithluniau. Roedd cael y cyfleoedd hyn wedi fy nghyflwyno i wahanol ddiwydiannau a llwybrau gyrfa.

Yn ystod y flwyddyn nesaf, byddaf yn defnyddio’r sgiliau a enillais yr haf hwn mewn lleoliad blwyddyn o hyd yn Uned Tystiolaeth Cydraddoldeb Llywodraeth Cymru fel ymchwilydd cymdeithasol. Rwy’n bwriadu parhau i fynd i lawr y llwybr gyrfa ymchwil gymdeithasol/polisi. Mae’r lleoliad hwn wedi bod yn ddechrau gwych i’r nod hwnnw – rwyf hyd yn oed wedi bod yn ystyried y posibilrwydd o barhau â’r prosiect hwn yn fy nhraethawd hir!

Dysgwch fwy am Cyfleoedd interniaeth ar y campws yma: Cyfleoedd interniaeth ar y campws