Mynd i'r cynnwys
Home » Effeithiau rheoleiddio e-sigaréts trwy Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco yr UE ar ddefnydd pobl ifanc o e-sigaréts: arbrawf naturiol


Effeithiau rheoleiddio e-sigaréts trwy Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco yr UE ar ddefnydd pobl ifanc o e-sigaréts: arbrawf naturiol

Chief investigator

 Professor Graham Moore


Co-investigators 

Dr Britt Hallingberg, Dr Linsay Gray, Ms Anne Marie MacKintosh, Professor Laurence Moore, Professor Linda Bauld, Professor Marcus Munafo, Professor Simon Murphy


More information

NIHR study page


Funders

NIHR