Mynd i'r cynnwys
Home » Tîm Adolygu Iechyd y Cyhoedd – Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal (NIHR)

Tîm Adolygu Iechyd y Cyhoedd – Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal (NIHR)

Tim

Cyfarwyddwr: Prof G.J. Melendez-Torres
Dirprwy Gyfarwyddwr: Dr Rhiannon Evans
Co-Investigators: Associate Professor Joht Chandan, Prof Jo Thompson-Coon, Prof Ruth Garside, Dr Kath Maquire, Ms Sophie Robinson, Ms Joelle Kirby, Dr Rabeea’h Aslam


Nodau ac amcanion

Grŵp o arbenigwyr yw Tîm Adolygu Iechyd y Cyhoedd NIHR, ac fe’i comisiynwyd gan NIHR i adolygu tystiolaeth o iechyd y cyhoedd. Bydd y tîm yn gweithio ar y cyd â Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd NIHR er mwyn nodi bylchau yn yr wybodaeth gyfredol y gellir mynd i’r afael â nhw drwy ymchwil yn y dyfodol. Bydd hyn yn helpu Rhaglen Ymchwil Iechyd y Cyhoedd NIHR i ddatblygu eu hymchwil a’u blaenoriaethau o ran cyllid.

Yn y tîm adolygu, ceir arbenigwyr ag arbenigeddau a sgiliau gwahanol, a hwythau’n dod o Brifysgol Caerwysg, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Birmingham. Mae gan y tîm hanes rhagorol o arwain a chynnal adolygiadau systematig cymhleth, a hynny ar y cyd ag amryw o bartneriaid ym meysydd polisi, ymarfer a chleifion.


Prosiectau

Bydd holl brosiectau’r tîm yn cael eu rhestru isod gyda’r dolenni.

Peer support and community interventions targeting breastfeeding in the UK: systematic review and equity synthesis of qualitative evidence


Dyddiad dechrau

2024

Dyddiad gorffen

2028 (60 mis)

Arianwyr

National Institute for Health and Care Research (NIHR)

Swm

£1.5M