Skip to content

Uncategorized

Chris Bonell

Cryfder allweddol DECIPHer yw bod ganddo fàs critigol o bobl sydd â diddordeb mewn cymhwyso theori a dulliau gwyddorau cymdeithasol i ymchwil perthnasol i bolisi… Read More »Chris Bonell

Julie Bishop

Yn fwy cyffredinol, rwy’n helpu i gysylltu gwaith DECIPHer gyda blaenoriaethau polisi ac ymarfer system iechyd y cyhoedd yng Nghymru, gan ddwyn pobl â diddordebau… Read More »Julie Bishop

Steve Manske

Mae’r ffocws deuol yn DECIPHer wedi creu argraff dda arnaf i: rhagoriaeth ymchwil, a meithrin partneriaethau dros feysydd polisi, ymarfer ac ymchwil i fanteisio ar… Read More »Steve Manske