Mynd i'r cynnwys
Home » Arloesedd Methodolegol Ym Maes Gwyddoniaeth Iechyd Cyhoeddus Ac Ymyriadau

Arloesedd Methodolegol Ym Maes Gwyddoniaeth Iechyd Cyhoeddus Ac Ymyriadau

Family-Focused Adolescent & Lifelong Health Promotion (FLOURISH) Hyrwyddo Iechyd Gydol Oes sy’n Canolbwyntio ar Deuluoedd a’r Glasoed

Prif Ymchwilwyr (yn nhrefn yr wyddor) Yr Athro Dr. Nevena Calovska, Cymdeithas y Ganolfan Addysg Therapyddion Systemig Dr. Rhiannon Evans, Prifysgol Caerdydd Yr Athro Dr.… Darllen Rhagor »Family-Focused Adolescent & Lifelong Health Promotion (FLOURISH) Hyrwyddo Iechyd Gydol Oes sy’n Canolbwyntio ar Deuluoedd a’r Glasoed

Ydy gofal awdurdod lleol yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant sy’n agored i niwed? Dadansoddiadau hydredol o garfan electronig ôl-weithredol

Prif Ymchwilydd Dr Sara Long Cyd-ymchwilwyr Doctor Daniel Farewell; yr Athro Shantini Paranjothy; yr Athro Sinead Brophy; yr Athro Graham Moore; yr Athro Jonathan Scourfield;… Darllen Rhagor »Ydy gofal awdurdod lleol yn gwneud gwahaniaeth i fywydau plant sy’n agored i niwed? Dadansoddiadau hydredol o garfan electronig ôl-weithredol