Rhaglenni

Nod ymchwil DECIPHer yw gwella iechyd a lles plant a phobl ifanc, trwy ddeall dylanwadau aml-lefel a mynd i’r afael â nhw. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwerthuso ymyriadau system i hyrwyddo iechyd da a lleihau anghydraddoldebau iechyd.

Os ydych yn cynnal ymchwil sy’n ymwneud ag un o raglenni ymchwil a meysydd blaenoriaeth DECIPHer, gallai eich prosiect fod yn gymwys i gael ei fabwysiadu gan DECIPHer neu bod yn gysylltiedig ag ef. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, a’n PhD, cliciwch yma.

Perthnasoedd Cymdeithasol Iach
Arloesedd Methodolegol Ym Maes Gwyddoniaeth Iechyd Cyhoeddus Ac Ymyriadau
Amgylchiadau a Sefydliadau Iach
Polisïau dros Gyhoedd Iach
Dewislen