Mynd i'r cynnwys
Home » Cysylltiadau rhyngwladol 2023-24

Cysylltiadau rhyngwladol 2023-24

Tagiau:

Yr addysgu, yr ymweliadau a’r cydweithrediadau byd-eang hyd yma’r flwyddyn academaidd hon

powered by Proxi

Medi 2023 – Cyflwynodd Yulia Shenderovich hyfforddiant ym Moldofa ar werthuso prosesau ar gyfer partneriaid gweithredu o fewn prosiect FLOURISH.

Hydref 2023 – Daeth tri chydweithiwr o Universidad Peruana Cayetano Heredia i bob un o dri chwrs byr mis Medi.

Tachwedd 2023 – Rhoddodd Jemma Hawkins ddarlith o’r enw ‘Golwg feirniadol ar ddulliau ar y cyd mewn ymyriadau cymhleth’ i’r Labordy Atal Achosion yn Adran Ysbyty Frederiksberg ar gyfer Hyrwyddo Iechyd ac Atal Achosion yn Copenhagen.

Cyflwynodd Jemma ddosbarth meistr ar ymyriadau cymhleth i Glwb Cyfnodolyn Prifysgol Aarhus o Ymyriadau Cymhleth yn Nenmarc. Darllenwch amdano yma.

Hefyd, cafodd Jemma ei gwahodd i gyflwyno darlith o’r enw ‘Cyd-gynhyrchu Ymyriadau Iechyd i’r Rhwydwaith Ymchwil ar gyfer Ymyriadau Cymhleth mewn Gofal Sylfaenol’ yng Nghanolfan Ymchwil Coleg Prifysgol VIA ar gyfer Technoleg Iechyd a Lles yn Aarhus. Darllenwch ragor am y ddarlith yma.


Medi 2023 – Cyflwynodd Abbey Rowe ei phoster yn Archwilio amrywiadau lefel ysgol mewn deilliannau iselder, gorbryder a lles i bobl ifanc â symptomau ADHD yng Nghyfarfod Blynyddol EUNETHYDIS 2023 ym Montpellier, Ffrainc.

Cyflwynodd Yulia Fyfyrdodau ar ymgynghoriadau â rhanddeiliaid o fewn y broses addasu ar gyfer ymyrraeth sy’n canolbwyntio ar y teulu i bobl ifanc a’u rhoddwyr gofal, ac Addysgu Rhaglen magu plant ac atal trais fel rhan o newid graddfa yng Nghyngres Ryngwladol ISPCAN ar Gam-drin ac Esgeuluso Plant 2023. Mynychodd Bethan Pell y Gyngres hon, hefyd.

Yulia yn cyflwyno yn ISPCAN
Yulia yn cyflwyno yn ISPCAN

Hydref 2023 – Cyflwynodd Kelly Morgan yn neuddegfed cynhadledd HEPA Ewrop: Gweithredu ymchwil i weithgarwch corfforol sy’n gwella iechyd: o wyddoniaeth i bolisi ac ymarfer yn Leuven, Gwlad Belg. Rhoddodd gyflwyniad ar y canfyddiadau o astudiaeth CHARMING.

Cyflwynodd Yulia yn Symposiwm Magu Plant mewn Argyfwng: Archwilio Cynllunio, Gweithredu a Gwerthuso Ymyriadau i Gefnogi Teuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan Wrthdaro ac Argyfwng ym 14eg Cynhadledd a Chyfarfod Aelodau EUSPR yn Sarajevo. Cyflwynodd Jemma Hawkins ac Elinor Coulman boster ar-lein ar ‘Gwerthuso Gweithredu Bwyta’n Dda Heneiddio’n Dda Gwiriad Maeth y Gymdeithas Cleifion gan Ffiniau’r Alban / y Trên Bwyd’ yn yr un digwyddiad.


Hydref 2023 – Gosodwyd Rebecca Anthony ar y rhestr fer ar gyfer gwobr Ymchwil ar Effaith Ddigidol Gwobrau’r Gymdeithas Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (ACAMH).